ABO podmínky

PODMÍNKY ABO PROGRAMU

Díky ABO programu mohou LR partneři po dobu čtyř měsíců získávat své oblíbené LR produkty za zvýhodněné ceny, navíc s dárkem dle vlastního výběru zdarma (1. varianta dárku = AV Box, 2. varianta dárku = LR LIFETAKT Vita Active Red, 3. varianta dárku = LR LIFETAKT Colostrum Liquid), který obdrží coby poděkování za členství v ABO programu.

Aktivací ABO programu se LR partner zavazuje, že každý měsíc odebere 3 ks vybrané varianty Aloe Vera Drinking Gelu (Broskev, Med, Sivera, Freedom), anebo 5 ks produktu Mind Master (varianta Green nebo Red), a to po dobu 4 po sobě jdoucích měsíců.

Po tuto dobu má LR partner nárok odebírat tyto produkty za akční cenu + navíc získá dárek dle vlastního výběru zdarma. Zboží zvoleného ABO programu (3 ks Aloe Vera Drinking Gelu, anebo 5 ks Mind Master) bude LR partnerovi zasíláno po dobu 4 měsíců ode dne aktivace, a to pravidelně 1x měsíčně, vždy podle následujících pravidel:

  • První zásilka po aktivaci ABO bude LR partnerovi odeslána nejpozději do 12.00 hod. dne následujícího po aktivaci.
  • Druhá, třetí a čtvrtá zásilka ABO je v termínu odeslání variabilní. LR partner sám volí, kdy mu má být zásilka doručena, přičemž má možnost si ji nechat zaslat od 1. do 20. dne v kalendářním měsíci. V případě, že tak neučiní, bude mu zásilka ABO automaticky odeslána 20. den v měsíci, a to jako samostatná zásilka včetně poštovného.

Příklad: Program ABO si aktivujete 8. 1. 2018 ve 14.00 hod. Dne 9. 1. 2018 po 12.00 hod. Vám bude odeslána první zásilka s Vámi zvolenou variantou ABO (s poštovným, případně bez poštovného – viz níže). Následující, tj. 2. zásilku si můžete nechat odeslat od 1. 2. 2018 do 20. 2. 2018. V tomto období si můžete zvolené produkty ABO kdykoli připojit ke své objednávce, případně si je nechat zaslat samostatně. V případě, že tak neučiníte do 20. 2. 2018, bude Vám zásilka ABO automaticky odeslána 20. 2. 2018, a to jako samostatná zásilka včetně poštovného (podmínky osvobození od poštovného viz níže). Na stejném principu funguje odesílání 3. i 4. ABO zásilky.

Aktivace ABO programu

Stávající LR partneři si mohou program ABO aktivovat on-line v interní sekci webových stránek www.lr-czech.com, anebo písemně, vyplněním formuláře „Žádost o aktivaci programu ABO“. Formulář žádosti lze stáhnout v interní sekci firemních webových stránek. Vyplněný formulář může LR partner zaslat e-mailem na adresu L.Raabova@lr-czech.com, nebo poštou na adresu firmy.

Noví LR partneři si mohou program ABO aktivovat přes formulář „Žádost o aktivaci programu ABO“, který je součástí Sponzorovacího setu.

O aktivaci programu ABO (ať už proběhla on-line, anebo písemně) bude LR partner informován na e-mailové adrese, kterou má vedenu v systému LR. Součástí této zprávy bude také informace o možnosti osvobození od poštovného (viz níže).

Možnost osvobození od poštovného

Pokud produkty Vámi zvoleného ABO programu nepřesahují hranici osvobození od poštovného, máte možnost objednat si k ABO zásilce další LR produkty. V případě, že celková hodnota objednávky přesáhne hranici osvobození od poštovného, a to 2.500 Kč bez DPH, poštovné nebude účtováno. V případě, že LR partner nedosáhne na hranici osvobození od poštovného a objednávku ABO o další produkty nedoplní, bude mu tato odeslána na jeho adresu včetně poštovného. Poštovné činí 99 Kč včetně DPH.

Možnost kombinací ABO

V ABO programu nejste vázáni na jeden druh ABO balíčku. Hned první aktivací si můžete zajistit odběr několika variant ABO programu, přičemž si ke každé variantě můžete zvolit jinou variantu dárku. Stejně tak máte možnost aktivovat si další varianty ABO postupně, podle potřeby.

Příklad:

a) 8. 1. 2018 si aktivujete program ABO ve variantě Freedom, Broskev, Mind Master (v tomto případě již není nutné doobjednání dalšího zboží kvůli osvobození od poštovného, nicméně možnost přidat k ABO zásilce další produkty nadále máte).

b) 8. 1. 2018 si aktivujete program ABO ve variantě Broskev a jako dárek si zvolílte AV Box. Poté, co zjistíte, že Vám program ABO vyhovuje, se rozhodnete aktivovat si další ABO variantu, např. Freedom. K němu můžete zvolit další dárek, např. Colostrum Liquid sérii.

Zrušení ABO programu

LR partner může svou účast v ABO programu zrušit písemně na adrese:
LR Health & Beauty Systems, s. r. o.
Závodní 2
Ostrava-Hrabůvka
700 30

Může tak učinit také zasláním e-mailu na adresu L.Raabova@lr-czech.com.

V tomto případě je z ABO programu zvolené varianty vyškrtnut a následně již nemá možnost si tuto variantu ABO znovu aktivovat.

Za zrušení účasti LR partnera v programu ABO bude firma považovat také vrácení zásilky ABO, kterou si LR partner na poště nepřevzal. V tomto případě bude před samotným vyškrtnutím z ABO firma LR partnera kontaktovat (e-mailem případně telefonicky), aby se ujistila, že se nejedná o nedorozumění (problém s poštou, pobyt na dovolené), nýbrž že LR partner skutečně nemá zájem v programu ABO pokračovat. V případě, že LR partner nebude k zastižení na telefonu ani na e-mailu, kontaktuje firma jeho sponzora a záležitost bude projednávat s ním.

V případě zrušení jedné varianty programu ABO ze strany LR partnera, a to včetně nepřevzetí zásilky, mu bude zrušena a nadále zablokována tato varianta. Např. zruší-li LR partner ABO Broskev, nebude mu již umožněno ABO Broskev aktivovat. Stále však má možnost aktivovat jiné varianty. Firma LR si v případě zablokování ABO vyhrazuje právo individuálně posoudit jednotlivé případy pro novou aktivaci ABO programu.